Trang chủ Giới thiệu Tra cứu luật Phần mềm Rao vặt và giao dịch Tuyển dụng Liên hệ và hỗ trợ
 Đăng nhập
Username :
Password :
Quên mật khẩu
  Tỉ giá USD
10/7/2015 3:05:05 PM
USD   21.458,00  
 Ngoại tệ khác
21/02/2015 - 28/02/2015
EUR   24.425,64  
JPY   180,73  
GBP   33.049,61  
CHF   23.021,14  
AUD   16.681,45  
CAD   17.242,27  
SEK   2.551,46  
NOK   2.825,43  
DKK   3.285,11  
HKD   2.767,06  
SGD   15.853,71  
MYR   5.997,21  
THB   658,42  
CNY   3.438,84  
 Hỗ trợ trực tuyến

Click vào biểu tượng yahoo để liên hệ

Click vào biểu tượng Skype để liên hệ
 Liên Kết Website


Tin tức

Ngày 24/03/2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số: 1005/TCT-CS V/v: hoá đơn điều chỉnh.
xem tiếp
Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ký ban hành các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nhằm thực hiện các cam kết Hiệp định thương mại giai đoạn 2015 – 2018.
xem tiếp
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số: 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
xem tiếp
Ngày 05/12/2014, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014.
xem tiếp
Ngày 29/08/2014, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành Quyết định số: 2279/QĐ-BKHCN Về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
xem tiếp
Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 166/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
xem tiếp
Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
xem tiếp
ngày 29/08/2013, Cục thuế TP. HCM ban hành công văn số: 6167/CT-TTHT V/v: viết tắt một số chỉ tiêu trên hoá đơn.
xem tiếp
Ngày 19/06/2013, Quốc hội đã thông qua Luật số: 32/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
xem tiếp
Ngày 19/06/2013, Quốc hội đã thông qua Luật số: 31/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
xem tiếp
Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
xem tiếp
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
xem tiếp
Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số: 26/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
xem tiếp
Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số: 175/2012/TT-BTC Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.
xem tiếp
Ngày 26/09/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số: 27/2012/TT-BCT Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT
ngày 28 tháng 5 năm 2010.
xem tiếp
ngày 10/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
xem tiếp
Ngày 19/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số: 04/2012/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
xem tiếp
Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số: 54/2011/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
xem tiếp
Ngày 06/08/2011, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số: 08/2011/QH13 Về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
xem tiếp
Ngày 22/4/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
xem tiếp
Ngày 06/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số: 21/2011/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
xem tiếp
Ngày 04/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung.
xem tiếp
Ngày 11/02/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số: 486/TCT-TNCN V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
xem tiếp
Ngày 07/01/2011, Tổng cục Thuế có công văn số: 76/TCT-CS V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC.
xem tiếp
Ngày 30/12/2010, Tổng cục Thuế có công văn số: 5303/TCT-CS V/v ngôn ngữ sử dụng trên hoá đơn.
xem tiếp
Ngày 22/03/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.
xem tiếp
Ngày 15/03/2010, Bộ Tài chính có công văn số 3124/BTC-TCT V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2009.
xem tiếp
ngày 27/02/2010, Tổng cục Thuế có công văn số 620/TCT-KK V/v hướng dẫn thời gian khoá Sổ thuế, Báo cáo kế toán, thống kê thuế.
xem tiếp
Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.
xem tiếp
Ngày 08/02/2010, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 451/TCT-TNCN V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
xem tiếp
Ngày 05/02/2010, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân.
xem tiếp
Ngày 29/01/2010, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 353/TCT-CS V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009.
xem tiếp
Ngày 29/01/2010, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1329/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 28/1/2008.
xem tiếp
Ngày 13/01/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 219/TCHQ-KTTT V/v lưu hoá đơn GTGT liên 3.
xem tiếp
Ngày 11/01/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
xem tiếp
Ngày 31/12, Cục Thuế TP. HCM ban hành công văn số 10189/CT-QTTVAC V/v cách viết ngày, tháng, năm trên hoá đơn.
xem tiếp
Ngày 16/12, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 17665/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009.
xem tiếp
Ngày 20/10, Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
xem tiếp
Ngày 19/10, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
xem tiếp
Ngày 17/09, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13149/BTC-TCT V/v hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học.
xem tiếp
ngày 24/09, Bộ Tài chính - Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 3929/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
xem tiếp
Ngày 12/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội.
xem tiếp
Ngày 20/07, Bộ Tài chính ban hành công văn số 10268/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn nộp thuế GTGT và phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu.
xem tiếp
Ngày 29/06, Tổng cục Thuế đã có công điện số 40/TCT-VP V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến ngày 31/12/2009.
xem tiếp
Công văn số 1805/TCT-CS ngày 15/05/2009 V/v thuế GTGT.
xem tiếp Quảng Cáo
Quí phái, sang trong
Siêu tốc độ
Quý phái và sang trọng
Thương hiệu hàng đầu


 
Trang tin điện tử Luật Việt Nam - © 2003 Bản quyền thuộc về Công Ty Bách Luật
210 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận
Điện Thoại: (+84) 08 991.2352 - Fax: (+84) 08 991.2352 - Email: bachluat@hcm.fpt.vn
   Lượt truy cập: 5154034